Bedriftskultur

1. Ansvar for ansatte
Gi full spill til den enkelte ansattes potensiale
Ansett og markedsfør de rette menneskene
Fremme og oppmuntre til utvikling av individuelle faglige ferdigheter
Gi løpende konstruktive tilbakemeldinger
Oppmuntre ansatte til å innovere og endre

2. Ansvar for teamet
Skape et positivt arbeidsmiljø
Oppmuntre teamarbeid
Identifiser og beløn fremragende prestasjoner
Tilbyr konkurransedyktig kompensasjons- og fordelerpakke
Fremme kontinuerlig toveiskommunikasjon

3. Ansvar for kunder
La kunden føle seg fornøyd
Forstå kundens visjon og strategi
Forbedre våre produkter, tjenester og verdier kontinuerlig
Forutse og møte kundenes behov
Etabler effektive kunde- og leverandørallianser

4. Ansvar overfor bedriften
Å utvikle vår virksomhet
Forbedre langsiktig lønnsomhet
Utvid omfanget av vår virksomhet og kunder
Invester hele tiden i nye produkter, tjenester og support

5. Ansvar for samfunnet
Handlingen med å følge etisk praksis
Å handle med ærlighet og integritet
Setter pris på gjensidig tillit og respekt
Oppmuntre mangfold og kulturell forståelse i arbeidsstyrken
Behovet for å beskytte og ta vare på samfunnet og dets omgivelser

500353205